Deontologische Code

Onze 10 belangrijkste punten

  1. De vrije keuze van een uitvaartondernemer Is een fundamenteel principe en we zorgen ervoor dat we hiervoor waken.
  2. We behandelen alle overledenen met hetzelfde respect, ongeacht hun sociale status, hun nationaliteit of hun religieuze overtuigingen.
  3. Alle handelingen die wij bij een overledene verrichten, zijn gebaseerd op respect en waardigheid.
  4. Wij nemen bij de organisatie van de uitvaart de positie van onafhankelijke en betrouwbare adviseur in.
  5. Wij respecteren de lokale gewoonten en praktijken, waaraan de familie of de naasten zich wensen te onderwerpen.
  6. Wij zorgen ervoor dat de uitvaart verloopt zoals overeengekomen met de families.
  7. Wij erkennen dat elke familie recht heeft op correcte en nauwkeurige informatie over de kosten van een uitvaart. Al onze interventies zijn onderwerp van een voorafgaande en nauwkeurige offerte.
  8. Wij streven ernaar om altijd kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te leveren.
  9. Wij cultiveren een onveranderlijk respect met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het beroepsgeheim is van toepassing op al onze handelingen.
  10. Wij respecteren alle voorschriften van de deontologische code voor uitvaartondernemers.

Déontologie funérailles