Steen renovatie

Steen renovatie

Het slechte weer kan soms uw grafstenen, letterplaten en andere grafmonumenten aantasten, om de externe verslechteringen waarmee we te maken krijgen nog niet eens te noemen.

Begrafenisonderneming Dubois & Tanier heeft daarom een speciale onderhouds- en renovatieservice voor grafmonumenten opgericht die, na een persoonlijke offerte, het grafmonument zijn naam weer met trots laat dragen.

Voor meer info, neem contact op met ons